Andere schrijvers
Aflevering: 30 dd. 20-09-2009 versie: 1.1
BOMEN MET BERT
DE VERHALEN
Andere schrijvers Niet alleen uw chroniquer vertelt  verhalen over de familie van Loon. Het boek “Zwijndrechtse Wetenswaardigheden” bevat een aantal artikelen dat van belang is voor de genealogie van Van Loon. Ineke Spierdijk, Adrianus van Loon en anderen hebben verhalen geschreven die betrekking hebben op het gaan en staan van de Van Loon familie in Zwijndrecht. Ik geef u hier de gelegenheid daarvan kennis te nemen. Voor het opnemen van deze artikelen is toestemming verleend door de oudheidkamer in Zwijndrecht
Ad van Loon   Jeugdherinneringen, begint als volgt zijn verhaal: “Schoolgaan. Ik ging reeds vroeg naar school, samen met Bert mijn oudere broer. Eerst naar de bewaarschool. Je bent op die leeftijd reeds volslagen mens, met alle fouten en gebreken. Als ik aan die bewaarschool denk, dan weet ik dat. Ik herinner me…..”           Lees verder: jeugdherinneringen
Ineke Spierdijk   schrijft boeiend over de oude Lam: “De voorouders van Ad van Loon, wiens “Jeugdherinneringen” u op de voorgaande bladzijden kunt lezen, wonen al meer dan 250 jaar in Zwijndrecht. Halverwege de 18e eeuw vestigt zijn voorvader Hendrik van Loon zich hier en trouwt in 1753 met Joosje Stam uit Meerdervoort. De kerkelijke huwelijksinschrijving vermeldt dat hij in ’s-Hertogenbosch is geboren…..”   Lees Verder Lambertus van Loon
Peter Dillingh   schrijft over Gisting en offervaardigheid, de Doleantie in Zwijndrecht.   “In de kerk van Zwijndrecht zijn groote dingen geschied. Met deze bazuinstoot kondigde Abraham Kuyper op 9 maart 1890 in zijn weekblad De Heraut de Doleantie in Zwijndrecht aan.”           Lees verder Gisting en offervaardigheid
Afstammingsreeks Ad(rianus) van Loon zie database. Lambertus van 1826 is een broer van Arie van Loon uit aflevering 9. Ad wijst in het artikeltje naar de twee voorvaders, die beide Lambertus heten. Zie foto  aflevering 2. Aantekeningen: 1. Ad van Loon verwijst in zijn artikel naar een Wim Kooiman, van de scheepswerf. Dit was de schoonvader van Jacoba van Loon (Coby), zuster van uw chroniqueur. 2. Over de schrijver: Ad van Loon Geboren te Zwijndrecht, 1907, Studeerde in Utrecht Sociale geografie met bijvak geschiedenis. Vertrok in 1935 naar Nederlands-Indië; Leraar aan de h.b.s. te Bandung. Ook te Batavia en Semarang. In 1942 in de kampen terechtgekomen, overleefde het werken aan de Birmaspoorweg. Later leraar te Djakarta en Bandung. In 1954 definitief terug naar Nederland. Leraar te Zwolle en Ooster-wolde. Kort voor het overlijden in 1988 zet hij zijn jeugdher-inneringen aan Zwijndrecht op papier. 3. Ineke (J.B.) Spierdijk van Dalen, is een telg uit de families Van Dalen/ Van der Ven. Was actief binnen de genealogische groep van de Historische Vereniging van Zwijndrecht. 4. Peter Dillingh, studeerde bestuurskunde aan de UT. Is geïnteresseerd in kerkgeschie-denis en publiceert daarover. 5. Over Vliegenthart (zie het verhaal van Ineke), is het nodige op te merken. Ga naar de volgende pagina voor meer info.