Een schurk in de familie
Aflevering: 20 dd. juni 2008 versie: 1.1
BOMEN MET BERT
DE VERHALEN
Zoeken Het    vinden    van    je    voorouders    is een    kwestie    van    doorzettingsver - mogen,   nadenken   en   geluk.   Zeker in    het    computertijdperk.    Er    komt via   internet   hoe   langer   hoe   meer informatie   beschik baar.   Niet   alleen door    lieden    die    hun    stamboom - gegevens     op     internet     plaatsen, maar   er   komen   ook   steeds   meer nieuwe    sites    met    databases.    En daar    is    het    heerlijk    op    zoeken. Belangrijker    is    echter    dat    je    zelf controleert     of     het     allemaal     wel klopt! Laten   we   er   van   uit   gaan   dat   de gegevens   die   ik   nu   aan   de   lezer prijsgeef    kloppen.    Daardoor    ont - staat er weer een mooi verhaal.   Ik   realiseer   me   evenwel   dat   in   de kroniek   van   Van   Loon   er   nog   wei - nig    verteld    is    over    mijn    groot - moeder       van       moeders       kant Mathilda   van   Kregten.   Het   is   zo   nu en   dan   gememoreerd   dat   via   haar een    prachtige    afstammingsreeks bestaat,         liever         een         hele voorgeschiedenis      aan      voorou - ders…. Laten    we    dus    eenvoudig    begin - nen…   Laten   we   maar   eerst   kennis maken met enkele voorouders.
Van Kregten U   heeft   al   met   haar   kennis   gemaakt   :   Mathilda   Christina   Maria   van   Kregten,   namelijk   als   vrouw   van grootvader   Jacobus   van   Donkelaar.   Over   haar   zullen   we   nog   wel   eens   een   aparte   nieuwsbrief maken, maar nu gaat het over haar verre voorvaderen! Je   hebt   meer   dan   één   voorvader   en   Mathilda   heeft   en   net   als   anderen,   vele!   En   we   kennen   er   ook veel: Veenhoven, Altink, Witkop, Boekhoudt, Eelkman, Koiter, Schierbeek, Faber, Barenborg, Vegter, Hillebrandts,   Lager,   Bulthuis,   Detmers,   Popkes,   Hollander,   Reinderts,   Dijkema,   Wegmans,   Andries, Jans, Roelfs….. en zachtjes glijden we af naar de patroniemen als achternaam. Zeker   in   het   Groningse   zijn   patroniemen   heel   lang   gebruikelijk   en   met   de   vasthoudendheid   van   een Groninger   hebben   zeer   veel   mensen   de   knopen   en   knoopjes   ontward   en   in   een   databases   gestopt. Dat   lijkt   makkelijk   zoeken.   Het   is   evenwel   te   danken   aan   het   werk   van   Römeling   en   Ds   Schaap   dat   ik aanknopings punten vond bij de adel. In   2008,   als   ik   dit   schrijf,   zijn   vele   takken   uitgezocht.   Het   moeilijke   werk   om      de   knoop   te   ontrafelen heeft   vaak   tot   prachtige   resultaten   geleid.   Zullen   we   de   knoop   ontwarren,   waardoor   de   nationale schurk, waarover dit verhaal gaat, ontmaskerd wordt? Daar gaan we!   Mathilda’s   moeder,   Roelfina   Catharina   Veenhoven,.   Is   niet   oud   geworden.   Ze   sterft   als   ze   41   is.   Mijn grootmoeder   is   dan   een   jaartje   oud.      Roelfina’s   moeder   Catharina   Witkop   is   de   schakel   naar   Jan Harms   Witkop.   Hij   is   de   overgrootvader   van   Catharina.   Deze   man,   die   geboren   was   in   1715   en   52 jaren   oud   werd,   was   gehuwd   met   Trijntje   Römeling.   En   via   haar   gaan   we   op   zoek   naar   de   nationale schurk! Trijntje   Römelings   betovergrootvader   was   een   dominee.   In   Farmsum,   bij   Delfzijl.   Hij   luisterde   naar   de naam   Patrocles   en   stamde   af   van   een   familie   uit   het   huidige   Oost-Friesland,   waar   voorvaderen adviseurs   waren   van   de   vorsten   die   op   die   plek   de   scepter   zwaaiden.   Patrocles   lijkt   mij   een   bijzonder man   geweest   te   zijn.   [overigens   we   hebben   het   over   het   begin   van   de   17 e    eeuw].   Over   Patrocles   zelf hebben   we   het   nog   wel   een   keer.       Zie   zijn   handtekening   hierboven   gezet   tijdens   de   Dordtsche Synode in het begin van de 17 e  eeuw. Patrocles was gehuwd met een jonkvrouwe: Alina Ovingh . En als we haar spoor gaan volgen….. Haar    kwartierstaat    is    bekend.    Dat    wil    dus    zeggen    dat    ik    de    volledige    staat    heb    tot    haar betovergrootouders.    Daar    komen    we    al    een    aantal    bekende    namen    tegen,    zoals    “De    Vos    van Steenwijk”   en   Van   Ittersum   en   Mulert   tot   Voort   en   Ordel.   We   schrijven   dan   het   eind   van   de   15 e    eeuw. Maar ook van daarvoor zijn vele voorouders bekend. (zie bijlage)
Patroniem Een   van   de   belangrijke   veranderingen   die   Napoleon   heeft   doorgevoerd   is   de   naamsaanneming.      Dat is   genoegzaam   bekend.   Vaak   was   je      “achternaam”   afgeleiden   van   de   voornaam   van   je   vader.   Soms had   je   al   een   achternaam   en   die   behield   je   gewoon.   Het   is   lastig   zoeken   als   je   alleen   maar   de voornaam   van   de   voorouder   kent.   Na   1811/1813   komt   dus   in   het   systeem   van   registeren   van   de burgers   een   verandering.   Je   moet   een   vaste   achternaam   kiezen.   Bekend   is   dat   sommige   mensen met    dit    gebod    een    loopje    namen,    maar    uiteindelijk    werken    we    tot    in    de    21    eeuw    strak    met achternamen.   Pas   later   wordt   het   toegestaan   de   naam   van   de   moeder   aan   te   nemen.   Daarvoor,   en dat   is   nog   steeds   standaard,   kreeg   je   de   achternaam   van   je   vader…..   En   alleen   bij   Koninklijke goedkeuring mocht je je achternaam veranderen. Iedereen   krijgt   een   naam,   een   voornaam.   Iedereen   heeft   een   achternaam.   En   een   Burger   Service Nummer   tegenwoordig,   sofi   heette   dat   vroeger,   nu   BSN.   In   mijn   database   heeft   eenieder   die   daarin opgenomen   wordt   nog   een   nummer   RIN:   record   identification   number.   Maar   ik   registreer   geen BSN….
Schoneveld van Graesdorp Om   bij   onze   schurk   te   komen   gaan we   de   lijn   volgen   van   een   van   de betovergrootvaders van Alina. Hij   luistert   naar   de   naam   Mattheus van     Schoneveld     genaamd     van Graesdorp.    Een    mond    vol,    maar misschien   praatte   hij   in   die   tijd   ook met     volle     mond.     Wie     zal     het zeggen.   Voor   dit   soort   lieden   was eten   in   die   tijd   niet   identiek   aan   het verorberen        van        een        bord roggepap!.   Meer   aan   het   eten   van vele gangen… Realiseer    je    dat    in    die    tijd    de Nederlanden        nog        niet        of nauwelijks   bestonden.   We   hadden wat    Bisdommen,    Graafschappen en   wat   dies   meer   zij.   Grens over - gangen      waren      er      nog      niet. Struikrovers wel.