BOMEN MET BERT
BLOG

10. Milieu

Was   het   woord   milieu   in   mijn   jeugd   nog   slechts   verbonden aan   je   sociale   milieu,   heden   denkt   men   eerst   aan   de   fysieke leefomgeving. Dan   is   het   wel   eens   interessant   om   terug   te   gaan   in   de   tijd   en je   een   voorstelling   te   maken   hoe   die   fysieke   leefomgeving   van je voorouders er uitzag. Voor   de   van   Loon   familie   geldt   dat   zij   de   windmolen   een   warm hart   toedroegen:   ze   leefden   ervan.   Van   de   molen,   niet   van   de wind…. Een   leven   dat   zich   vaak   buiten   afspeelde.   Dat   was   op   zich niet   ongezond.   Edoch,   het   malen   van   tras,   vulkaansteen,   om er    metselspecie    van    te    maken,    zal    veel    ongezonder    zijn geweest.   Een   Rijk   van   Loon   heeft   ooit   op   een   molen   een fataal ongeluk gehad. De   Van   Donkelaren   werkten   in   hun   (sier)tuinen   aan   de   rand van   Dordrecht.   Ver   weg   van   de   binnenstad,   waar   zo   nu   en dan   wel   de   cholera   uitbrak.   Ook   zij   woonden   in   een   beter milieu. Grootvader   de   Nooy   hield   zich   actief   met   het   milieu   bezig:   hij probeerde    moerassen    droog    te    leggen    om    de    malaria    te bestrijden.   De   familie   Otto   timmerde.   Ze   hebben   niet   zo   veel effect op het milieu gehad. Alle   nazaten   zijn   vroeg   of   laat   in   een   auto   gestapt   met   alle gevolgen   van   dien.   Maar   dat   is   binnen   één   generatie   ook   al weer over. En de uitstoot? Die compenseren we met bomen… Bomen met Bert…. 23 oktober 2017